dinsdag 30 juli 2013 Twee gediplomeerd verpleegkundig endoscopisten in het MMC

Twee verpleegkundigen van de endoscopie-afdeling van het Máxima Medisch Centrum zijn recent gediplomeerd als ‘verpleegkundig endoscopist’. Het gaat om Monique Koole en Judith Goossens-van de Wijdeven. Samen met vier andere endoscopieverpleegkundigen uit het land behoren zij bij de eerste 6 landelijk erkende verpleegkundig endoscopisten van Nederland. Beide verpleegkundigen zijn in het Máxima Medisch Centrum intern opgeleid en voeren al langere tijd zelfstandig, onder supervisie van een maag-darm-leverarts, coloscopieën (darmonderzoeken) uit. 

     

gediplomeerde endoscopisten

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek MDL
(040) 888 63 50

Openingstijden 
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving