Verpleegafdeling MDL

Verpleegafdeling maag-darm-leverziekten (223/2B)

In het geval van een ernstige aandoening of voor een ingreep kan het gebeuren dat u opgenomen moet worden op de verpleegafdeling van de afdeling maag-darm-leverziekten (MDL) van het Máxima Medisch Centrum. De verpleegafdeling van de MDL is afdeling 223/2B. Als u gepland wordt opgenomen dan komt u direct op afdeling 223/2B terecht.

Op de verpleegafdeling van de afdeling maag-darm-leverziekten (MDL) worden patiënten opgenomen die aandoeningen hebben op het gebied van de maag-darm-leverziekten. Patiënten kunnen zowel voor de chirurgen als voor de maag-darm-leverartsen worden opgenomen. Naast algemene verpleegkundigen die dagelijks in contact komen met patiënten met aandoeningen op het gebied van de maag-darm-leverziekten werken er ook twee gespecialiseerde MDL-verpleegkundigen.

Bezoektijden afdeling 223/2B

De bezoektijden van afdeling zijn van 11:00 tot 20:00 uur. Per patiënt zijn maximaal 3 bezoekers inclusief mantelzorger toegestaan. Heeft u meer bezoek, dan kunt u gebruik maken van het dagverblijf op de afdeling of de koffieshop op de begane grond. Tijdens het bezoekuur gaan alle verpleegkundige en/of medische handelingen en onderzoeken door. Tijdens het uitvoeren van deze handelingen kan de verpleegkundige uw bezoek vragen de kamer te verlaten. Uw mantelzorger is tussen 08:00 en 22:00 uur welkom om u te helpen. Dit gaat altijd wel in overleg met de verpleegkundige.

Mobiele telefoon

Het gebruik van mobiele telefoons is in het ziekenhuis toegestaan. Het geluid van de mobiele telefoon mag echter niet aanstaan tijdens rusttijden en tussen 22.00 en 7.00 uur. De mobiele telefoon dient echter volledig te zijn uitgeschakeld in ruimtes waar een verbodssticker is aangebracht.

Extra zorgmogelijkheden

Als u behoefte heeft aan geestelijke ondersteuning gedurende een opname op de afdeling dan kunt u een beroep doen op de geestelijk verzorgers ongeacht geloof en levensbeschouwing.

Overige informatie

Voor meer informatie over een opname in het Máxima Medisch Centrum kunt u ook terecht op de algemene website.

Acute Opname Afdeling

Als u met spoed wordt opgenomen dan gaat u eerst naar de Acute Opname Afdeling (AOA) waar u maximaal 48 uur verblijft, om vervolgens naar afdeling 223/2B overgeplaatst te worden.

Wie behandelen u?

Zowel de AOA als afdeling 223/2B bestaan uit één, twee en vierpersoonskamers. Op welke kamer u komt is afhankelijk van onder andere medische afwegingen. Op beide afdelingen staat een verpleegkundig team voor u klaar om u te helpen. Deze teams bestaan uit verpleegkundigen, leerling-verpleegkundigen, verzorgenden, voedingsassistenten en een secretaresse. Zij worden aangestuurd door een unithoofd. Dit verpleegkundig team werkt samen met de maag-darm-lever-artsen, arts-assistenten, fysiotherapeuten, diëtisten, transferverpleegkundigen etc.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek MDL
(040) 888 63 50

Openingstijden 
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving